top of page

MINISKOVLANDBRUG

Sandmosen 38 er et intensivt miniskovlandbrug under etablering, hvor vi afprøver og demonstrerer permakulturens dyrkningsprincipper i praksis. 

IMG_20190831_143944.jpg
IMG_20190829_191455.jpg

HELHEDSORIENTERET DEMONSTRATIONSLANDBRUG

Sandmosen 38 råder over et areal på 3,4 hektar. Udgangspunktet for her at skabe et højproduktivt og samtidigt robust og bæredygtigt dyrkningssystem er et permakulturdesign.

 

Med naturens økosystem som model bruges stort set kun flerårige planter, som med deres rodsystem bidrager til lagring af kulstof og dermed bidrager til at begrænse klimaforandringer. I designet tænkes der i helheder. Planterne og de enkelte produktionsdele ses derfor ikke som enkelte enheder, men som elementer der understøtter hinanden og er nøje afstemt i forhold til hinanden. 

 


 

HVORFOR SKOVLANDBRUG?

"Der er fremtid i at tænke skove ind i landbruget, og det er en af de mest interessante og seriøse bud på et produktivt og klimavenligt fremtidigt landbrug. Hvis man forstår at designe skovlandbrug rigtigt, så er der afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen, lige fra et permanent grønt og spiseligt ’gulv’ til frugter og nødder langt oppe i luften. Dertil kommer foder til dyr, og ikke mindst gode leve-muligheder i udkanten af skovområder for bestøvere, som er ved at forsvinde fra vores nuværende landbrugslandskaber. "
- Seniorforsker Mette Vaarst, ICROFS (Internationalt center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer)

IMG_20190902_173630.jpg
bottom of page