top of page

OM MIG

Mit navn er Jozef Blockx, og jeg er indehaver af Nordjyllands eneste demonstrations- og undervisningscenter for permakultur, hvor jeg gennem mange år har arbejdet med permakultur i praksis.

Jozef Blockx

FRA HOBBYBRUG TIL DEMONSTRATIONSLANDBRUG

Jeg er født i Belgien, men har boet i Danmark siden 1987. I næsten 30 år har jeg sammen med min kone, Bente, og vores  tre børn boet i Ryaa på vores nedlagte landbrug fra 1876 med seks tønder land. Her har jeg i alle årene dyrket grøntsager, bær og frugt i stor stil til selvforsyning.

 

I 2018 tog jeg springet og blev akkrediteret LAND Center af Permakultur Danmark. Siden da har jeg levet af arbejdet med Sandmosen 38 og formidling af permakultur.

MIT BIDRAG TIL AT BEGRÆNSE KLIMAFORANDRINGERNE

Klimaforandringerne er ikke til at komme udenom, og gang på gang ser vi eksempler på, hvor omfattende konsekvenserne kan blive, hvis ikke vi handler nu. Derfor er en nytænkning af vores landbrug nødvendig.

Igennem vores projekt, Sandmosen 38, kommer jeg med et bud på, hvordan vi lokalt kan producere fødevarer af høj kvalitet og samtidigt ikke blot begrænse forbruget af CO2, men også fjerne det fra luften og gemme det i landbrugsjorden.

ERFARING OG UDDANNELSE

Uddannelsesmæssigt har jeg en solid naturvidenskabelig basis, og igennem flere års arbejde i landbrugs- og gartnerierhvervet har jeg opnået stor praktisk erfaring. Jeg er i gang med en diplomuddannelse i permakulturdesign, som jeg forventer at færdiggøre i løbet af 2020. Uddannelsen bygger på selvstyret planlægning og læring.

 

Desuden deltager jeg også jævnligt i kurser indenfor skovhaver, flerårige grøntsager og spiselige planter, bæredygtigt byggeri m.m., i både Danmark og i udlandet. Som underviser er jeg blandt andet tilknyttet Vester Thorup Højskole. 

bottom of page