top of page

HOLISTISK DESIGN AF "SANDMOSEN 38"

Permakultur Design er en helhedstænkende designteori, hvor der søges at finde en balance mellem permakulturens 3 hovedprincipper.
 

- At drage omsorg for den jord som giver os mad (Earth Care). I praksis betyder det, at vi begrænser vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser, at der fokuseres på kulstoflagring i dyrkningssystemerne, og at vi genopbygger jordens mikroliv ved regenerative dyrkningsmetoder. Samtidigt fokuserer vi på genopbygningen af biodiversiteten på det stykke jord, som vi har til rådighed. Vi tager udgangspunkt i og lærer af, hvordan resiliente, robuste økosystemer fungerer og ikke mindst kan blive ved med at fungere.
 

- At drage omsorg for sig selv og menneskerne omkring os (People Care) i en verden under forandring i en mere bæredygtig retning.

- At være bevidst om vores ressourceforbrug, så både vi selv, men også fremtidige generationer, kan leve et godt liv på den ene klode og dens ressourcer, vi har til rådighed. (Future Care = Fair Share).​

Herunder ses et kort over, hvor de forskellige dyrkningssystemer og elementer er placeret i vores skovlandbrug. Kortet bidrager til/understøtter de beslutninger, som skal træffes under etableringen og udviklingen af projektet ”Sandmosen 38”. Kortet står dog ikke alene, men er en del af en holistisk design- og beslutningsproces med udgangspunkt i permakulturens 3 hovedprincipper, som beskrevet ovenfor.

Beskrivelsen af designprocessen og det holistiske design for ”Sandmosen 38” kan læses her.

KORTET KOMMER SNART....

bottom of page