top of page

PERMAKULTUR DESIGN-KURSUS
(PDC-KURSUS)

Kunne du tænke dig:

  • en strategi for at leve et mere bæredygtigt liv?

  • praktiske redskaber til at komme i gang med at indrette dit liv og det sted du bor i en mere bæredygtig og genopbyggende retning?

  • at blive bedre til at forstå sammenhængen mellem de forskellige aspekter i dit liv og konsekvenserne for miljøet omkring dig?

  • at lære at lave helhedstænkende og genopbyggende designs for en have, en bolig, et mindre landbrug, et bofællesskab m.m.?

  • at blive en del af et netværk af mennesker med samme interesse?

Ikke-navngivet.png

Hver dag får vi nye alarmerende udmeldinger om miljøets og samfundets udvikling.

Jordkloden er ikke en maskine, men et komplekst netværk af levende og indbyrdes afhængige systemer.

Vores kursus lærer dig at tænke i helheder og byder på sammenhængende løsninger frem for at fokusere på de enkelte problemer.

 

Kurset byder ikke kun på teoretisk undervisning, men giver mange praktiske eksempler på løsninger.

Vi tager også ud i marken og besøger forskellige steder.

Ikke-navngivet.png

Hvornår og hvor?
 

Dato for næste kursus er ikke fastlagt.

bottom of page