Sandmosen 38 v. Jozef Blockx

Sandmosevej 38, Ryaa
9440 Aabybro

Tlf: 2980 5321 

Permakultur Design Kursus (PDC) i Nordjylland

4 weekender i perioden fra 12. januar til 7. april 2019

Kunne du tænke dig:

 • en strategi for at leve et mere bæredygtigt liv?

 • praktiske redskaber til at komme i gang med at indrette dit liv og det sted du bor i en mere bæredygtig og genopbyggende retning?

 • at blive bedre til at forstå sammenhængen mellem de forskellige aspekter i dit liv og konsekvenserne for miljøet omkring dig?

 • at lære at lave helhedstænkende og genopbyggende designs for en have, en bolig, et mindre landbrug, et bofællesskab m.m.?

 • at blive en del af et netværk af mennesker med samme interesse?

Hver dag får vi nye alarmerende udmeldinger om miljøets og samfundets udvikling.

Jordkloden er ikke en maskine, men et komplekst netværk af levende og indbyrdes afhængige systemer.

Vores kursus lærer dig at tænke i helheder og byder på sammenhængende løsninger frem for at fokusere på de enkelte problemer.

 

Kurset byder ikke kun på teoretisk undervisning, men giver mange praktiske eksempler på løsninger.

Vi tager også ud i marken og besøger forskellige steder.

Hvornår og hvor?
 

Kurset afholdes over 4 weekender med følgende datoer: 12. - 13. januar, 9. - 10. februar,

9. - 10. marts, 6. -7. april 2019.

 

Der undervises i Madsmedjen i Slettestrand (Slettestrandvej 26, 9690 Fjerritslev) eller de tilstødende lokaler.

 

I perioderne mellem de 4 weekender besøger vi 2 steder, hvor du kan opleve permakultur i praksis. Besøgene foregår i egen bil og datoer aftales med kursisterne ved kursets start.

      -  besøg på Friland med fokus på bæredygtigt byggeri, spildevandsrensning, økosamfund m.m

      -  besøg på Sandmosen 38 i Ryå, med fokus på design og hvordan permakulturens principper kan anvendes i en mindre eller større sammenhæng

Dagens program
 

Undervisningen starter lørdag og søndag morgen kl. 9.00 og slutter kl. 21.00 om lørdagen og kl. 16.30 om søndagen.

Der er frokostpause fra kl. 12.30 til kl. 14.00 og aftensmad (lørdag) fra kl. 17.30 til 19.00

Der serveres økologisk mad, baseret på lokale fødevarer.

Der tilbydes gratis overnatning i sovesal. Det er muligt at overnatte på Feriecenter Slettestrand mod ekstra betaling.

Kursets indhold

BEGREBSAFKLARING

 • Hvad er permakultur

 • Permakulturens etikker, principper og metoder

 • Økologi, bæredygtighed, regenerativt landbrug og regenerering af sociale strukturer

DESIGNPROCES

 • Designmetoder

 • Zone- og sektoranalyse

 • Designopgaver (i grupper)

 • At læse et landskab

 • Kortlægningsteknikker

 • Mønstre i naturen

 • Keyline-design

ENERGI OG BYGGERI

 • Vedvarende og fornyelige energikilder

 • Bæredygtigt byggeri

 • Passiv solar greenhouses

RESSOURCER

 • Affaldshåndtering

 • Genbrug

 • Madspild

 • Carbon footprint and embodied energy

JORD

 • Soil food web

 • Mulddannelse

 • Kompostering

 • Næringsstofskredsløb

 • Træer og deres energiudveksling

VAND

 • Vandets kredsløb i landskabet

 • Opsamling af vand

 • Aquakultur

 • Spildevandsrensning

SELVFORSYNING

 • Gravefri dyrkning

 • Sund mad

 • Integreret dyrhold

 • Byokologi, microgreens, vertikal dyrkning

 • Flerårige grøntsager

 • Dyrkning i drivhus, polytunnel m.m.

REGENERATIVE DYRKNINGSSYSTEMER

 • Skovhave

 • Skovlandbrug

 • Frugt og bær

 • Holistisk afgræsning

 • Markedshave

 • Sæsonforlængelse (insektnet, polytunnel, drivhus)

SOCIALE SYSTEMER

 • Organisationsmodeller

 • Samfundssstrategier

 • Økonomi og finansiering

 • Lokaløkonomi

 • Økosamfund

 • Land-by neværk

 • Regenerative virksomheder

NETVÆRK

 • Pemakultur lokalt, nationalt, inernationalt

 • Uddannelse i permakultur: diplom

 • Hvad så nu?

 

Hvem er vi?
 

Kurset arrangeres af Jozef Blockx, Gitte Møller og Birgitte Kloster.

 

Jozef Blockx står for størstedelen af undervisningen og tager sig af de praktiske ting i forhold til tilmeldinger, kontakt med kursister m.m. Du kan læse mere om ham og Sandmosen 38 her: https://www.sandmosen38.com/arrangementer-og-kurser

https://www.sandmosen38.com/om-mig

 

Karoline Nolsø Aaen er ekstern underviser. Hun bor til dagligt i et off-grid halmhus på Friland. Stedet er et akkrediteret LAND Center, hvor permakultur kan opleves i praksis. Karoline er diplomholder i anvendt permakultur og har stor erfaring i undervisning om permakultur og bæredygtig livsstil. Du kan se hendes profil her: http://permakultur-danmark.dk/wp-content/uploads/2018/02/Karoline-Nols%C3%B8-Aaen.pdf

 

Gitte Møller, som har deltaget i 2 pdc kurser, første gang i 2001 og sidst i 2016, og har desuden det grønne bevis inden for økologisk jordbrug. Hun dyrker sin 1800m2 store have efter permakultur design og er tillige ansat på Knivholt Naturbrug, hvor der er ved at blive etableret en flerårig skovhave.

 

Birgitte Kloster, indehaver af bofællesskab, yurt og permakulturhave, lærer på specialefterskole (underviser i Naturen kalder, Samvær med heste og dansk) Uddannet rideterapeut hos Marianne Florman.

Pris, tilmelding og vilkår
 

Pris for kurset er 5.000 dkr., inklusiv kost, overnatning i sovesal og kursusmaterialer.

Transport til og fra de steder, vi besøger, foregår i egen bil.

Der betales et depositum på 500,- dkr. ved tilmelding. Resten betales senest 2. januar 2019.

Ved afbud refunderes depositum ikke.

For yderligere spørgsmål omkring f.eks. betaling, overnatning, kost, kursusindhold etc. kan du skrive til Jozef: blockx@mail.dk.

Tilmeldingsblanket :   KLIK HER   

Hvad er et Permakultur Design Kursus?
 

Et Permakultur Design Kursus (på engelsk Permaculture Design Course og derfor bruges ofte forkortelsen PDC)) skal leve op til en række internationale standarder. Et PDC indeholder som minimum 72 timers undervisning.  70% af indholdet er obligatorisk og det samme, uanset hvor i verden du tager kurset.

Kursuscertificat
 

Kurset er godkendt af foreningen Permakultur Danmark.

Permakultur Danmark er en del af Nordisk Institut, en sammenslutning af permakulturforeningerne i de nordiske lande.

Her har man besluttet, at det formelle ansvar for indhold og undervisningskvaliteten i et Permakultur Design Kursus skal ligge hos en diplomholder. For dette kursus er det Karoline (se ovenfor)

For at få tildelt et PDCcertifikat skal man deltage i hele undervisningen.

Du kan læse mere om de formelle krav på permakultur Danmarks hjemmeside: http://permakultur-danmark.dk/da/retningslinjer-for-pdc/