Sandmosen 38 v. Jozef Blockx

Sandmosevej 38, Ryaa
9440 Aabybro

Tlf: 2980 5321 

Sandmosen 38 er et intensivt miniskovlandbrug under etablering på 3,4 hektar. 

Udgangspunkt for her at skabe et højproduktivt og samtidigt robust og bæredygtigt dyrkningssystem er et permakulturdesign.

 

Med naturens økosystem som model bruges stort set kun flerårige planter, som med deres rodsystem bidrager til lagring af kulstof og dermed bidrager til at begrænse klimaforandringer.

I designet tænkes der i helheder. Planterne og de enkelte produktionsdele ses derfor ikke som enkelte enheder, men som elementer der understøtter hinanden og er nøje afstemt i forhold til hinanden. 

HVORFOR SKOVLANDBRUG?


"Der er fremtid i at tænke skove ind i landbruget, og det er en af de mest interessante og seriøse bud på et produktivt og klimavenligt fremtidigt landbrug. Hvis man forstår at designe skovlandbrug rigtigt, så er der afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen, lige fra et permanent grønt og spiseligt ’gulv’ til frugter og nødder langt oppe i luften. Dertil kommer foder til dyr, og ikke mindst gode leve-muligheder i udkanten af skovområder for bestøvere, som er ved at forsvinde fra vores nuværende landbrugslandskaber. "
 

- Seniorforsker Mette Vaarst, ICROFS (Internationalt center for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer)

På Sandmosen 38 dyrker og sælger vi grøntsager fra vores biointensive markedshave, hvor der ikke pløjes, men hvor planterne dyrkes i permanente bede. Vi bruger hverken sprøjtemidler eller kunstgødning. 

 

Hønsene giver os dejlige æg, mens vi er i gang med at etablere en produktion af frugt, bær, kastanjer og nødder
 

Derudover har vi et plantesalg. Her sælger vi nogle af de planter/buske/træer, vi selv opformerer, og har samtidig et lille udvalg af mindre kendte skovhavetræer og buske, som vi formidler for en lille hollandsk planteskole, som er specialiseret i skovhaveplanter. Plantesalget foregår indtil videre kun efter aftale, på markeder rundt omkring og i forbindelse med arrangementer her på stedet.

 

På plantelisterne kan du få et overblik over de skovhaveplanter, som vi har til salg.

 

Vi har ikke et stort lager af frugttræer og buske, men på bestilling poder vi gerne frugttræer og laver buske af de langt over 100 forskellige frugttræer og bærbuske, vi har. Alternativt kan men også deltage i vores kurser, hvor man lærer selv at pode sine frugttræer.